KALİTE

Enka Plasitk sürekli artan rekabet ortamı içerisinde, teknoloji ve sistemlerdeki gelişmeleri takip ederek, yürürlükteki mevzuat şartlarını ve Türk Gıda Üretim kondeksine bağlı gıda ile temazseden üretim sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getirme taahhüdü ile beraber, müşteri memnuniyetini sağlayan, kaliteli ürünler üretmek zorundadır.

“Enka Plastik Kalite Felsefesi”, müşteri odaklı ve sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır.

Tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin sağlanabilmesi, ürün kalitesinin arttırılarak devam ettirilebilmesi için mevcut sistem sürekli iyileştirilecektir. Bu iyileşme çalışanlarımızın kendi gelişimine olanak sağlayacak, müşteri ve kalite bilincini geliştirecek uygulamaya yönelik eğitim anlayışı ile desteklenecektir.

Hedef, sıfır hata ile üretim yapmak, hurda ve fireyi azaltarak mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmektir. Temiz bir çevrede verimli bir çalışma ortamının sağlanması tüm çalışanlarımızın ortak amacı olmalıdır.

Çevre Politikamız

Gelecek Nesillerde Ödünç Almış Olduğumuz Çevremizi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarının, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli etkilerini kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanırız. Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız. Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz.

Tedarikçilerimizi ve fason üretim yaptırdığımız kuruluşları çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

ENKA Plastik olarak ilkemiz

  • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.
  • Gelecekte üretilecek yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek.
  • Yasal ve Mevzuat Şartlarına uyarak sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
  • Tüm operasyonlardaki malzeme tüketimini azaltmak, malzemeleri atmak yerine yeniden kullanmak, geri dönüşüme destek vermek ve geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmak.
  • Mümkün olması halinde kirli ve zararlı emisyon seviyesini azaltmaktır.